Deblauwebaksteen.nl


Bezoek ook de campagnesite

een campagne van

Zorgbroeders logo

Zichtbaar succes creëren

De inzet van je online kanaal is méér dan een communicatieactiviteit. De corporate site, aanwezigheid op Facebook, tweets via Twitter, (natuurlijk regelmatig verschijnende) nieuwsbrief en mijnomgeving bestaan niet zomaar. Ze zijn ontwikkeld vanuit verschillende doelen.

Bij een goed online fundament hoort een goede definitie van doelen. Niet teveel en bij voorkeur zo specifiek mogelijk.

Definiëren van doelen en meetbaar maken

Wij starten een niveau boven de doelen: de online belofte. Welke communicatie en dienstverlening wil je online waar maken? Deze belofte is vaak gestoeld op pijlers. Een pijler is bijvoorbeeld ‘Uitmuntende bereikbaarheid: 24×7 voor al onze patiënten’.

Van doelen naar meetbare KPI's

Op basis van de belofte definiëren we de doelen. Deze doelen worden geconcretiseerd in KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren). De KPI’s vormen de leidraad om te definiëren wat je wel (en bovenal ook niet) gaat meten met allerlei statistieken. We maken hierbij onderscheid in wat online meetbaar is (middels Google Analytics, Webmaster Tools, Coosto, etc.) en wat offline gemeten moet worden via focusgroepen, enquêtes of bijvoorbeeld usability-tests.

Rapporteren en bijsturen

Op basis van de metingen en de KPI’s bekijken we samen of doelstellingen behaald zijn. Vooraf bespreken we de wijze van rapporteren. Belangrijk hierbij is dat het niet alleen een rapport is voor jou. Het rapport is mede het zichtbare succes van het online fundament. Managers, zorgverleners en anderen moeten snel kunnen concluderen of de inzet van het online kanaal wat heeft opgeleverd.

Met het inzicht gaan we daarna aan de slag: bijsturen op wat (nog) beter kan.

Aan de slag met jouw online fundament