Deblauwebaksteen.nl


Bezoek ook de campagnesite

een campagne van

Zorgbroeders logo

Samen ontwikkelen: intern én extern

De inzet van het online kanaal is veel meer dan een technische implementatie van een goed ontwikkeld concept. Het is bovenal ook een organisatieverandering.

Samenwerken aan je online uitdaging

Zo verandert je wijze van communiceren en presenteren. De bestaande organisatieopbouw in zorggroepen, divisies, afdelingen, etc. is niet wat je externe doelgroep verwacht, maar wél hoe je interne organisatie handelt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de organisatie zich in eerste instantie niet meer direct herkent in de informatiestructuur van een site.  

Ook wanneer de serviceverlening ondersteund gaat worden met digitale middelen verandert er veel. Medewerkers gaan anders werken. Veelal makkelijker, maar dat wordt pas later onderkend. Ook bij online zorgverlening moet een zorgmedewerker wennen aan zijn nieuwe ‘virtuele’ spreekkamer in plaats van zijn vertrouwde eigen kamer.

Begeleiden van de organisatie

Wij kijken samen met je zorgorganisatie goed naar de begeleiding van deze verandering. Dit bepaalt namelijk het succes van de inzet van het online kanaal. Door naar het bestaande proces te kijken en de mogelijkheden van de medewerkers ontstaat een beeld van waar je zorginstelling echt meerwaarde kan leveren.

Hiermee is het bepalen van je online fundament niet alleen van de afdeling Marketing & Communicatie en ICT. Je online fundament is afdelingsoverstijgend. Het is een fundament voor het online kanaal van je totale organisatie.

Niet zonder de klant

Het ontwikkelen van een online fundament kan ook zeker niet zonder je klant. In werkgroepen en focusgroepen heeft de klant een belangrijke rol. Dit begint bij het uitzoeken van de echte wensen. Het betekent ook tussentijds testen van concepten, ontwerpen en realisaties. Pas als het echt aansluit bij de klant, gaat het online kanaal succes opleveren. In het proces zullen wij altijd zoveel mogelijk je klanten laten aansluiten.

Het succes van je fundament bepaal je dus samen met interne én externe stakeholders.

Aan de slag met jouw online fundament