Deblauwebaksteen.nl


Bezoek ook de campagnesite

een campagne van

Zorgbroeders logo

Doelgroep en netwerk centraal zetten

Bijna niemand gaat alleen naar het ziekenhuis. In de spreekkamer van de arts zitten meestal twee personen. Een partner, een oudste dochter of een buurtgenoot gaat mee. En juist die persoon onthoudt meer, is kritischer en heeft als ‘mantelzorger’ ook zijn wensen. Oftewel: je doelgroep is niet alleen de patiënt.

Je doelgroepen vormen een netwerk met elkaar. Ze communiceren en bepalen samen de zorg. Zo is de ervaring van de directe naaste zeer bepalend voor de keuze voor een zorginstelling. Wat je dus goed doet in online communicatie, service en dienstverlening voor de ene persoon zijn de overtuigingsargumenten voor de ander.

Sterker nog, doelgroepen in een netwerk maken ook steeds meer zelf de zorg: mantelzorgtaken worden verdeeld, zelfregistratie zorgt voor monitoring en in een mijnomgeving wordt selfservice mogelijk gemaakt.

Inzicht in de diverse kenmerken helpt je fundament te bepalen

Bij het bepalen van je fundament voor het online kanaal is goed om deze doelgroepen in kaart te brengen. Wij kijken hierbij niet alleen naar het internetgebruik, demografische kenmerken en behoeften. Juist door de context van de doelgroep te benoemen, hun frustraties te onderkennen en te bepalen wat de frustraties zijn, ontstaat meer inzicht.

Schema: Ken je doelgroep

Én we bekijken wat de onderlinge relaties tussen de doelgroepen in het netwerk zijn. Dit doe je volgens ons niet alleen, maar samen met je doelgroep. Je weet dan waar je echt online toegevoegde waarde kan creëren. Dit is een belangrijk onderdeel van je online fundament.

Aan de slag met jouw online fundament